Buddy Thought He Was Liu Kang But He Got A Reality Check!